Jesteś tutaj: Bip -> Majątek
Majątek

Na podstawie Zarządzenia NR 4843/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2010r. przekazano Poleskiemu Ośrodkowi Sztuki w nieodpłatne użytkowanie działkę nr 65/10 o pow. 1,0242 ha oraz budynek o pow. 959 m²  zlokalizowane w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2A. Przekazanie potwierdzone aktem notarialnym z  dn. 15.04.2011 (Repertorium A nr 2017/2011).

Na podstawie Zarządzenia NR 91/VII/2014 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2014r. przekazano Poleskiemu Ośrodkowi Sztuki w nieodpłatne użytkowanie działkę nr 2/2 o pow. 0,1968 ha oraz budynek o pow. 792,80 m²  zlokalizowane w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 90. Przekazanie potwierdzone aktem notarialnym z  dn. 21.04.2015 (Repertorium A nr 2060/2015).

Pozostałe obiekty zajmowane przez Poleski Ośrodek Sztuki:
•    Filia Karolew  – ul. Bratysławska 6a  – lokal użytkowy o powierzchni 313,65 m²  wynajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej Karolew (umowa najmu z dn. 1.04.2016 r.),
•    Galeria Manhattan Transfer – ul. Piotrkowska 118 – lokal użytkowy o powierzchni 151,38 m²  wynajmowany od Zarządu Lokali Miejskich (porozumienia nr 64/2013 z dnia 8.01.2013 r. zawarte z Miastem Łódź).
Teatr Szwalnia (umowa użyczenia nr DGM-MM-viii.6850.5.2014 z dn. 31.01.2014 zawarta z Miastem Łódź)
Zespół Tańca Ludowego HARNAM (umowa użyczenia nr DOA-DM-XV.6850  .2017, z dn…zawarta z Miastem Łódź)