Jesteś tutaj: Bip -> Instrukcja
Instrukcja

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji. Dzięki stronom Biuletynu Informacji Publicznej, Obywatele Polski mają zagwarantowany łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Informacje dotyczące Poleskiego Ośrodka Sztuki, mające charakter informacji publicznej, dostępne są :

-wg zawartości merytorycznej
– poprzez boczne menu nawigacyjne serwisu internetowego Poleskiego Ośrodka Sztuki
– wg słów kluczowych – poprzez system wyszukiwania informacji

Użytkownik strony może wybrać zamieszczoną informację w menu przedmiotowym znajdującym się po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów. Po kliknięciu na odnośnik z nazwą działu, rozwija się lista artykułów.

Umieszczone po lewej stronie w menu głównym w górnej części strony – pole wyszukiwarki – służy do szybszego wyszukania żądanej informacji. W pole to należy wpisać słowo lub słowa kluczowe, a następnie kliknąć przycisk „Szukaj”. Zostanie wtedy wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadająca kryteriom wyszukiwania.

Informacja nieopublikowana na stronach BIP udostępniana jest na wniosek złożony drogą elektroniczną, pocztową, telefoniczną lub osobiście.

Aby wydrukować informację opublikowaną w BIP, użyj funkcji drukowania dostępnej w przeglądarce internetowej lub naciśnij przycisk „Drukuj do PDF” aby zapisać stronę w piku .pdf.

Na stronie BIP Poleskiego Ośrodka Sztuki znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu „Adobe Reader”.

Z każdej ze stron Biuletynu możliwy jest, poprzez przycisk graficzny w menu nawigacyjnym, dostęp do portalu Biuletynu Informacji Publicznej. (tutaj chodzi mi o to aby było przekierowanie na https://www.bip.gov.pl/).