Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne nie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poleskiego Ośrodka Sztuki mogą być udostępnione na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198).

POBIERZ:

BIP_informacja

 

Informacje publiczne nie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poleskiego Ośrodka Sztuki mogą być udostępnione na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198).

Informujemy, że zgodnie z at. 15 ustawy Poleski Ośrodek Sztuki ma prawo do pobierania opłat z tytułu kosztów poniesionych w związku z udostępnianiem informacji.

Wniosek należy przesłać na adres:
Poleski Ośrodek Sztuki
94-030 Łódź
ul. Krzemieniecka 2a

z dopiskiem: Dostęp do informacji publicznej